HASIL PEMBELAJARAN BAGI MASTER (PENYELIDIKAN)

Pada akhir program ini, graduan mesti dapat:

  1. Menguasai pengetahuan dalam bidang yang berkaitan;
  2. Menggunakan kemahiran secara praktikal dalam bidang yang berkaitan;
  3. Menyusun idea-idea yang berkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan dalam bidang yang berkaitan;
  4. Lakukan penyelidikan dengan penyeliaan yang minimum dan mematuhi amalan kod etika di bidang yang berkaitan
  5. Berkomunikasi dan bekerja dengan berkesan dengan rakan-rakan dan pihak berkepentingan sambil menunjukkan kualiti kepimpinan;
  6. Memikirkan penyelesaian kepada masalah dalam bidang yang berkaitan dengan menggunakan kemahiran berfikir secara saintifik dan kritikal; dan
  7. Menguruskan maklumat untuk membangunkan pembelajaran seumur hidup dalam bidang yang berkaitan.