HASIL PEMBELAJARAN BAGI PhD

Pada akhir program ini, graduan akan dapat:

  1. Menggunakan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan;
  2. Menggunakan kemahiran secara praktikal yang membawa kepada idea inovatif dalam bidang yang berkaitan;
  3. Memberi perkhidmatan profesional kepada masyarakat dalam bidang yang berkaitan;
  4. Mengendalikan penyelidikan secara bebas dan mematuhi kod etika dalam bidang yang berkaitan;
  5. Berkomunikasi dan bekerja dengan baik bersama rakan-rakan dan pihak berkepentingan sambil mempamerkan kualiti kepimpinan
  6. Menilai masalah dalam bidang berkaitan menggunakan kemahiran saintifik secara kritikal; dan
  7. Mengintegrasikan maklumat untuk membina pembelajaran seumur hidup dalam bidang yang berkaitan. Nota: Bagi program PhD industri, 'dalam bidang yang berkaitan' hendaklah dibaca seperti dalam industri yang berkaitan '.