BAKAL PELAJAR | SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
» BAKAL PELAJAR

BAKAL PELAJAR

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 


UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI:

                   
                   Puan Rahmawati binti Umar

                   Penolong Pendaftar 
                  Unit Kemasukan
                  Sekolah Pengajian Siswazah 
                  Universiti Putra Malaysia
                  43400 Serdang, Selangor 
                  Malaysia

                   Tel: +603-8946 42​18 / 4223 / 4228
                   Emel: rahwati@upm.edu.my

                   Facebookhttps://www.facebook.com/sgsupm

 

C1545162322